Pro pravidelné a velkoobchodní nákupy nás prosím kontaktujte na troyinvest@seznam.cz Osobní odběr : Třebižského 1481, Frýdek-Místek od 8:00 - 16:00

WaschKönig prací gel 5,01L Universal Levandule - 167 PD

Kód: 4522
Neohodnoceno
Značka: WaschKönig
138 Kč 114,05 Kč bez DPH 27,54 Kč / 1 l
Skladem

Waschkönig Prací gel na Universal 5,01 l 167 PD

Prací gel pro bílé a stálobarevné prádlo s formulí pro odstranění nečistot a skvrn při zachování barev. 

Vůně levandule zůstává na oblečení dlouho.


Teplotní prací rozsah: 20-60 °C

 

Nový gel Waschkönig v extra výhodném balení. Gel je snadno rozpustný ve vodě, nezanechává na prádle skvrny.

Waschkönig účinně pere z textilií zaschlé nečistoty a skvrny. Na prádle zanechává příjemnou vůni.

Objem 5,1l vystačí až na 167 pracích cyklů.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Waschkönig color prací gel 5,01 l

Balení obsahuje 167 pracích dávek.

Speciální formule pro odstranění nečistot a skvrn již od 20°C.

Zachovává zářivé a intenzivní barvy, bílou udržuje stálou.

Účinně odstraňuje odolné skvrny z tkanin již při nízkých teplotách.

Chrání látku před poškozením.

Prací teploty od 20 °C do 60 °C.

Příjemná osvěžující vůně.

Gel obsahuje složky, které chrání pračku před usazováním vodního kamene a korozí.

Nevhodné na vlnu a hedvábí.  

Bezpečnostní upozornění

GHS05 - korozivní a žíravé látky

  • GHS07 - dráždivé látky
  • Obsah nebezpečných látek: 5 % nebo více, avšak méně než 15 % aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfémy, konzervační činidla (METHYLISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE).
  • Signální slovo: Varování
  • H302 - Zdraví škodlivý při požití.H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.H315 - Dráždí kůži.H318 - Způsobuje vážné poškození očí.H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy.H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ….P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Doplňkové parametry

Kategorie: Prášky na praní
Hmotnost: 5.2 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: